İç Sistemler Mevzuatı (ONLINE)
İç Sistemler Mevzuatı (ONLINE)

Eğitim programı ile 2021 yılında yayımlanan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik” ile getirilen yeniliklerin incelenmesi ve şirket iç sistem faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.

  • Yayımlanan Yönetmelik ve Genelge ile getirilen önemli değişiklikler

  • Denetim komitesinin yapısı ve görevleri

  • İç kontrol birimi yapılanması ve görevleri

  • Risk yönetim birimi yapılanması ve görevleri

  • Aktüerya birimi yapılanması ve görevleri

  • İç denetim birimi yapılanması ve görevleri

  • Raporlama yükümlülükleri

Şirketlerin iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya, iç denetim, hukuk ve uyum biriminde çalışan kişiler katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!