Sermaye Yeterliliği (ONLINE)
Sermaye Yeterliliği (ONLINE)

Türkiye Sermaye Yeterliliği Mevzuatının uygulanmasına ilişkin bilgi verilmesi ve uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi.

• Türkiye Sermaye Yeterliliği Mevzuatı

• Sermaye Yeterliliği Tablosu

• Teminatların Hesaplanması

• Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar      

Finansal raporlama, risk yönetimi, aktüerya ve iç kontrol birimleri başta olmak üzere Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketi çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!