Etkin Geri Bildirim ile Performans Yönetimi (ONLINE)
Etkin Geri Bildirim ile Performans Yönetimi (ONLINE)

Bu eğitim ile birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek ve geri bildirim almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Grup çalışmalarıyla pekiştirilecek eğitim interaktif şekilde gerçekleşecektir.

 • Etkin Geri bildirim nedir ne değildir?
  • En temel geri bildirim hataları
  • Olay – Davranış – Etki
 • Etkin geri bildirim becerileri
 • Geri bildirim önemi ve Performansa etkisi
 • Geri bildirim esasları
  • Bireye yönelik geri bildirim
  • Performansa yönelik geri bildirim
  • Olaya yönelik geri bildirim
 • Yapıcı geri bildirim
  • Olumlu tavrı pekiştirmek
  • Etkin dinlemek
  • Çalışanı geliştirmek ve potansiyelini yükseltmek
 •  Gönüllü geri bildirim istemek
  • Kimden, ne zaman, nasıl
 • Çalışanları performansa yönlendirmek
  • Hedefi tanımlamak
  • Hedefe yönlendirmek
  • Anlık geri bildirim vermek
  • Düşük performansı yönetmek
 • Mesai arkadaşlarına
  • Eleştiri yerine Paylaşmak
  • Açık bulmak yerine Güven sağlamak, Destek vermek
  • Doğru zamanlama yapmak
  • Gerçek bilgilere dayalı geri bildirim vermek ve almak
 • Yapıcı davranışları fark etmek ve devamlılığını sağlamak
 • Geri bildirim sürecini değerlendirmek
  • Öğrenme aracı haline getirmek
  • Eylem planı hazırlamak
 • Sonuçlandırma

İş hayatında performansı önemseyen her profesyonel katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!