Hayat Sigortası Türleri ve Birikimli Hayat Sigortaları (ONLINE)
Hayat Sigortası Türleri ve Birikimli Hayat Sigortaları (ONLINE)

Hayat sigortasını sosyal ve finansal bakış açısıyla tanımlamak ve tarihsel gelişimini açıklamak; Hayat sigortalarını türlerine göre tanımlamak ve sınıflandırmak; bireysel finansal planlama kavramını açıklamak ve bireysel finansal planlama sürecinde hayat, kaza ve hastalık sigortalarının rolünü ve önemini açıklamak hedeflenmektedir. Bu eğitimde birikimli hayat sigortalarının teknik tasarımı ve teminat yapısı; birikimli hayat sigortaları ile birlikte verilen opsiyonel ve ek sigorta teminatları ve birikimli hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sözleşmelerini karşılaştırarak arasındaki farklılıklar detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

 

 

 • Sosyal ve Finansal Bakış Açısıyla Hayat Sigortaları
 • Ölme Koşuluna Bağlı Hayat Sigortaları
  • Belirli Süreli Hayat Sigortası (Term Life Insurance)
  • Tüm Hayat Sigortası (Whole Life Insurance)
 • Hayatta Kalma (Yaşama) Koşuluna Bağlı Hayat Sigortaları
  • Ertelenmiş Hayat Sigortaları
  • Annüiteler ve Hayat Annüiteleri (İrat Ödemeli Hayat Sigortaları)
  • Karma Hayat Sigortası (Endowment Insurance)
 • Birikimli Hayat Sigortaları (Teknik Tasarımı ve Teminat Yapısı)
  • Yatırım Bileşenli (Nakit Değerli) Hayat Sigortaları
  • Çok Amaçlı Hayat Sigortası (Universal Life Insurance)
  • Değişken Hayat Sigortası (Variable Life Insurance)
  • Değişken Çok Amaçlı Hayat Sigortası (Variable Universal Life Insurance)
 • Birikimli Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin Karşılaştırılması
 • 11/07/2007 Tarihli Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğde Belirtilen Hayat Sigortaları
 • Bireysel Finansal Planlama Süreci ve Bu Süreçte Hayat, Kaza ve Hastalık Sigortalarının Rolü ve Önemi
 

 

Hayat sigortası ve emeklilik şirketlerinin pazarlama,  satış, teknik ve operasyon birimi çalışanları/yöneticileri, lisanslı bireysel emeklilik aracıları ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer genel müdürlük çalışanları ve yöneticileri, sigorta acenteleri ve brokerlik şirketlerinin çalışanları ve yöneticileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!