Tekne Makine Sigortalarında Kullanılan 83, 95 ve 2002 Tarihli Klozlarının Detaylı ve Kıyaslamalı İncelenmesi (ONLINE)
Tekne Makine Sigortalarında Kullanılan 83, 95 ve 2002 Tarihli Klozlarının Detaylı ve Kıyaslamalı İncelenmesi (ONLINE)

Tekne Makine Klozları hakkında detaylı bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

- Nelere Tekne diyoruz?

- Teklif formunun önemi.

- Poliçe Yapısı

- Dar-Geniş Teminat.

- Poliçe üzerindeki tanımlamalar.

- Dünya'daki gelişmelere bağlı olarak Denizcilik sektöründe yaşanan gelişmeler ve değişimler.

- York Antwerp Kuralları.

- Çevre Bilinci ve Denizciliğe yansıması.

- Uluslararası Kurtarma Anlaşması.

- Tam Zıya, Kısmi hasar, kurtarma yardım, dava say ve Müşterek avarya

- 1983, 1995, 2002 Klozları, karşılaştırmalı açıklamaları.

Sigorta şirketleri teknik ve hasar bölümü çalışanları, Brokerler, Acenteler, Eksperler, Deniz Hukukçuları.

 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!