Ürün Geliştirme ve Yönetimi (ONLINE)
Ürün Geliştirme ve Yönetimi (ONLINE)

Ürün Geliştirme Sigorta Şirketleri için ön çalışması  uzun süre alan,  her türlü detayın öngörüldükten sonra lansmanı yapılması gereken ciddi dikkat ve çalışma gerektiren bir süreçtir. Ürün Yönetimi ise başlı başına bir yönetim konusudur. Bu eğitimin amacı bu süreç ile ilgili katılımcılara tecrübeye dayalı bilgileri aktarmaktır. Bu eğitim ile Ürün tasarım süreci ile başlayan yolculuğun etapları ve sonrasında ürün havuzunun yönetimi ile ilgili tecrübeye dayalı bilgiler aktarılacak ve katılımcılara klasik branş bazlı şirket yönetimi ile ürün bazlı şirket yönetimi arasındaki farklar gösterilecektir

Bu eğitim ile Ürün tasarım süreci ile başlayan yolculuğun etapları ve sonrasında ürün havuzunun yönetimi ile ilgili tecrübeye dayalı bilgiler aktarılacak ve katılımcılara klasik branş bazlı şirket yönetimi ile ürün bazlı şirket yönetimi arasındaki farklar gösterilecektir. Eğitimde ayrıca, Ürün-Müşteri odaklı yönetimin gerektirdiği şirket yapılanması ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.

 

Sigorta Şirketlerinde başta teknik departman yöneticileri olmak üzere, yönetici pozisyonunda çalışan veya çalışmayı hedefleyen yönetici adayları ve yöneticiler.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!