Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortaya İlişkin Hükümleri (Hayat Dışı) (ONLINE)
Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortaya İlişkin Hükümleri (Hayat Dışı) (ONLINE)

Katılımcıların hukuk bilgilerini sigorta hukuku ile birleştirebilme; sigorta hukuku kaynaklarını bir bütün olarak görebilme; somut sigorta problemlerinde doğru kaynaklara doğru sıra ile başvurabilme; sigorta alanındaki mesleki kuralları öğrenme; uzmanlık düzeyinde sigorta hukuku kurallarına hakim olma; sigorta hukukundaki iyi niyet, aydınlatma ve bilgilendirme ilkelerinin kapsamını belirleyebilme ve sigorta hukuku alanındaki yeni kurumları tanımaları amaçlanmaktadır.
 

  1. Sigorta hukukunun kaynakları

  2. Türk Ticaret Kanuna göre sigorta sözleşmesi nedir?

  3. Sigorta sözleşmesinde tarafların hak ve borçaları

  4. Zarar Sigortaları

  5. 5684 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler

  6. Örnek olaylar

 

 

Sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigorta departmanı çalışanları katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!