İş ve Özel Yaşamda Roller ve Sorumluluklar Arası Geçiş (ONLINE)
İş ve Özel Yaşamda Roller ve Sorumluluklar Arası Geçiş (ONLINE)

Çalışan birey iş yaşamında ve özel hayatında çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenmekte, zaman zaman de bu anlamda değişimler olmakta. Kişinin kendisinden beklenen rol ve sorumlulukların farkına varması, gerekli davranışları sergilemesi ve hazırlığı, farkındalığı, gereken adaptasyonu için konuya ışık tutmayı ve derinlemesine anlamayı amaçlayan bir eğitimdir.

 
 • Roller ve sosyal kimlik
 • Rollerden beklentiler
  • Netlik
  • Rol çatışması
  • Aşırı rol yükleme
 • Rol ve Sorumluluklarla çalışan davranışının örtüşmesi
  • Planlı ve hedef odaklı mı?
  • Performansı etkileyen faktörler
 • Rol geçiş teorileri
 • Kurum içinde Rol değişimine hazırlanma ve kolaylık sağlanması
  • İhtiyaçları anlama
  • Gerekli deneyim ve bireyin yeterliği
  • Fasilitasyon desteği verilmesi
  • Yeni rol için aşamalı plan ve hazırlık
 • Yaşanmış rol çatışmaları ve yeni öğrenimlerle neler yapılabilir

Hayatında rol ve sorumluluk karmaşası yaşayan, üstelendiği yeni rol ve sorumlulukta zorlanan bireyler. Ör: Evlenme, ana-baba olma, kayıp yaşama, terfi etme, işinde daha ağır sorumluluklar verilmesi, vb.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!