Sigorta Uygulamalarında Satış Becerilerinin Geliştirilmesi Atölyesi (Yüz Yüze)
Sigorta Uygulamalarında Satış Becerilerinin Geliştirilmesi Atölyesi (Yüz Yüze)

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte her çeşit bilgiyi elde etme ve bu bilgi üzerinden fayda sağlamak artık çok kolay. Bununla birlikte, eğitimlerde sunulan bilginin değeri sadece ona ulaşmakla değil, onun uygulamaya aktarılabilir olduğunu ve hedeflenen çözümlerde ne gibi faydalar sağladığını görmektir. Bu amaçla, katılımcılar arası deneyim ve bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği ve konuya ilişkin uygulamalara daha fazla zaman ayrıldığı "Atölye(Workshop)" çalışmalarını içeren eğitim programlarını hayata geçirdik. 

"Eğitmen koç", koçluk yaptığı katılımcının ulaşmak istediği sonuçları elde etmesini destekleyecek ve yöntemler konusunda onun yetkinliğini artıracak yaklaşımları gösterecektir. Satış ile ilgili gerçeğe yakın olayların analiz (case study) edileceği uygulamalar için gerçeğe yakın bir ortam oluşturularak deneyimleme sıklığının artışı sağlanacaktır.

 • Satış yapma becerilerinin geliştirilmesi sürecinde uygulamada dikkat edilecek alt başlıklar;
 • Satış için ön hazırlık
 • Müşteri için ön görüşme yaklaşımı
 • İhtiyaç belirleme-Soru sorma-Bulgu elde etme
 • Karşı duruşa karşı yapıcı duruş sergileme
 • İtirazların avantajını kullanma (Onaylatma)
 • Satış hikayeleri oluşturma
 • Ürün ve destek ürünlerin gücünü hissettirme
 • Satışın sonlandırma-Referans için danışma
 • Uzun yolculuklar için açık kapı (Yenileme-Çapraz satış geçişleri)
 • Katılımcının davranış ve tutumlarının değerlendirilmesi (Müşteri bağlantılı)
 • Satış profesyonellerinin benlik ve algı kullanımının değerlendirilmesi

Satışta görev ve sorumluluk alanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!