Örnek Olaylarla (Vaka Analizi) Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Temel Sigortacılık Kavramları ve Süreç Analizi Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)
Örnek Olaylarla (Vaka Analizi) Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Temel Sigortacılık Kavramları ve Süreç Analizi Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)

Bu eğitimde örnek olaylar yardımıyla Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortaları'nda temel sigortacılık kavramları ve muhtelif fonksiyonel süreçlerin bir atölye çalışması(workshop,seminer) formatında farklı disiplinlerden(birimlerden) gelen katılımcılar arasında tartışılması,irdelenmesi,bilgilerin pekiştirilmesi ve yeni bilgiler edinilmesi yoluyla mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve çalıştıkları kurumlara da değer katmaları hedeflenmektedir.

 

NOT: Eğitimde katılımcılar örnek olaylar üzerinde tartışacak, görüşlerini beyan edecek, eğitmen moderatör olarak yönetecektir. Bu nedenle örnek olaylar (vakalar) eğitim öncesinde katılımcılara hazırlık yapmaları için gönderilecektir. 

· Sigorta Sözleşmesinin tarafları ve Emtia Nakliyatı Sigortası sözleşmesinin kurulması

· Sigortalanabilir Menfaat kavramı,bu kavramın Emtia Nakliyatı Sigortaları bakımından önemi ve diğer sigorta branşlarından farklılığı

· Uluslararası Ticaret Terimleri(INCOTERMS)ve Emtia Nakliyatı Sigortaları bakımından önemi

· Sigortacılıkta ''Underwriting'' kavramı ve Emtia Nakliyatı Sigortaları'nda underwriting prensipleri

· Emtia Nakliyatı Sigortalarında risk faktörleri ve temel fiyatlama parametreleri

· Emtia Nakliyatı Sigortalarında sigorta teminatının sona ermesi ve poliçe iptali

·  Emtia Nakliyatı Sigortalarında poliçe türleri ve işlevleri

· Muafiyet kavramı ve Emtia Nakliyatı Sigortalarında uygulama alanları

· Emtia Nakliyatı Sigortaları'nda Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta uygulamaları

· Müşterek Sigorta (Koasürans) kavramı ve uygulama şekilleri

· Reasüransın Önemi ve Emtia Nakliyatı Sigortalarında uygulama şekilleri

· Yakın Sebep (Proximate Cause)Prensibi

· Nakliyat Sigortalarında hasar türleri

· Emtia Nakliyatı Sigortalarında ihbar ve zamanaşımı süreleri 

· Emtia Nakliyatı Sigortası Teminatları ile ilgili hasar örnekleri 

· Müşterek Avarya 

· Dava ve Say Masrafları ve Kurtarma/Yardım Masrafları kavramları

· Emtia Nakliyatı Sigortaları hasar değerlendirmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

· C.M.R.Sigortaları özellikli hasar örnekleri

· Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları özellikli hasar örnekleri

· Halefiyet Prensibi ve Rücu Kavramı 

· Taşıma türlerine göre taşıyıcının azami sorumluluk limitleri

Nakliyat Sigortaları ile ilgili underwriting,fiyatlandırma,operasyon, reasürans,hasar,hukuk ve rücu süreçlerinde çalışan ve/veya bu konularda kendini geliştirmek isteyen ve Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortaları ile ilgili temel terminoloji hakkında bilgi sahibi sigorta şirketleri,brokerlik kuruluşları ve acentelik çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!