Yangın Sigortaları Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)
Yangın Sigortaları Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)

Eğitimin amacı bir sigorta poliçesinin pazarlama ve satış evrelerinden başlamak üzere, teklif alma, risk analizi ve poliçe düzenlenmesinden oluşan hasarlara değin geçirdiği evreleri analiz etmek ve yaşananlardan dersler çıkartmaktır.

Katılımcılara verilecek örnek vakalar üzerinden giderek hazırlanacak sunum aşağıdaki konu başlıklarını içerecektir;

  1. Örnek vaka konusundaki işletmenin tanıtımı
  2. Pazarlama ve satış aşamalarının irdelenmesi
  3. Vaka konusu işletmenin kısa risk analizinin irdelenmesi
  4. Risk analizi sonucu alınacak karara göre tesisin yangın ve ek teminatlarını içerecek şekilde teklifinin hazırlanması (Yangın ve ek teminatları fiyatları ve özel şartları içerecek şekilde.)
  5. Vaka konusu işletmeye ait riziko adresinde oluşabilecek bir yangın hasarı senaryosunun irdelenmesi
 

Belirli bir seviyede sigortacılık bilgisine sahip sigorta ve reasürans şirketi çalışanları, aracı kurumlar (Acente, broker, bankasürans vb.) teknik, pazarlama ve hasar servisleri çalışanları, sigortacılık konusunda lisans ve lisansüstü eğitim alanlar.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!