İnşaat/Montaj Sigortaları Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)
İnşaat/Montaj Sigortaları Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)

Bu eğitimde örnek olaylar yardımıyla İnşaat/Montaj Sigortalarında temel sigortacılık kavramları ve muhtelif fonksiyonel süreçlerin bir atölye çalışması (workshop,seminer) formatında farklı disiplinlerden(birimlerden) gelen katılımcılar arasında tartışılması, irdelenmesi, bilgilerin pekiştirilmesi ve yeni bilgiler edinilmesi yoluyla mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve çalıştıkları kurumlara da değer katmaları hedeflenmektedir.

Eğitmen tarafından hazırlanacak konu başlıkları ile ilgili olarak katilimcılar örnek olaylar üzerinde tartışacak, görüşlerini beyan edecek, eğitmen moderatör olarak yönetecektir.

 1. CPM çözümleri
 2. Test devresi, geçici kabul, işletmeye alma, CECR çözümleri
 3. IDI örnek calışma
 4. Sigortalı tanımı, rücu imkanı
 5. Ani ve beklenmedik tanımı
 6. İstisna maddelerinden teminat kapsamına alınabilecek/alınamayacak olanlar
 7. Aşınma, yıpranma, paslanma tanımı
 8. Geçici kabulü yapılan/kullanıma alınan kısımlar için çözümler
 9. 3.Şahıs ek teminatında bitişik nizam çözümleri
 10. GLHH, terrör, iç savaş, ayaklanma, isyan çözümleri
 11. Çapraz sorumluluk ek teminatı kapsamındaki hasarlar
 12. Bakım devresi ek teminatı kapsamındaki hasarlar
 13. Şantiye dışı depolama ek teminatı kapsamındaki hasarlar
 14. İnşaat ve montaj sigortalarında test devresi farkı
 15. İnşaat sigortalarında kalıp ve iskele hasarları
 16. Mevcut bina ve tesis hasarları
 17. Süre uzatımı ve bedel artışı için prim hesaplamaları
 18. Montaj sigortalarında 4 haftadan uzun test devresi çözümü
 19. Montaj sigortalarında 2. el makinelerde test istisnası
 20. 3. şahıs yeraltı tesisatlarından dolaylı zararlar
 21. Kısımlar özel şartı uygulaması
 22. ALOP hasarlarında gecikme süresi hesabı
 23. ALOP hasar minimizasyonu

İnşaat/Montaj Sigortaları ile ilgili underwriting, fiyatlandırma, operasyon,  reasürans, hasar, hukuk ve rücu süreçlerinde en az 2 yıl calışmış olan, bu konularda kendini geliştirmek isteyen ve bu branş ile ilgili terminoloji hakkında bilgi sahibi sigorta şirketleri, brokerlik kuruluşları ve acentelik çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!