Sağlık Sigortalarında Tazminat Değerlendirmesi Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)
Sağlık Sigortalarında Tazminat Değerlendirmesi Atölye Çalışması (YÜZ YÜZE)

Eğitimin amacı Sağlık Sigortalarında tazminat değerlendirmesi konusunda çalışanların bilgilerini gerçek olguları aktif katılımla tartıştırarak, farklı görüş açıları kazanmalarını ve deneyimlerini artırmalarını sağlamaktır.

Sağlık tazminatlarında karşılaşılan ve tartışmaya açık örnek vakalar

  •        Yanlış beyan
  •        Eksik beyanda illiyet bağı
  •        Anlaşmalı kurum ödemlerinde karşılaşılabilen durumlara örnekler
  •        Poliçe başlangıç tarihinden öncesine ait rahatsızlıklar

Sağlık tazminat bölümünde orta seviyede karar verici olarak görev yapan çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!