Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve Planlama (ONLINE)
Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve Planlama (ONLINE)

Eğitimde katılımcıların stratejiye dayalı yaklaşımlarını iş yaşamlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır. Stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı olarak irdelenerek  katılımcıların işlerine değer katmaları hedeflenmektedir. Çalışanların şirket stratejisine hangi noktada katkı sağlayabilecekleri ortaya konulacak; strateji ile alakalı tüm süreçlerde nasıl daha etkin rol alabilecekleri konusunda katılımcılarda farkındalık yaratılmaya çalışılacakır.

 • Neden Strateji

 • Strateji Nedir?

 • Stratejik Düşünme

 • Ortak Akıl

 • Stratejik Yönetim

  • Stratejik Yönetim

  • Yönetim Yaklaşımları

  • VUCA Değişkenlikler Dünyası

 • Stratejik Planlama

  • Stratejik Planlama Karakteristikleri

  • Stratejik Planlama Süreci

   • Durum Analizi (SWOT, PEST)

   • Stratejik Yol Haritası

   • Kontrol Süreci

  • Stratejik Planlama Faydaları

  • İyi Bir Stratejik Plan

 • Strateji Tipleri

 • Uygulama / Oyun / Roleplay

 

Orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları; iş geliştirme, pazarlama gibi stratejiye doğrudan hizmet eden çalışanlar katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!