Gönüllü BES Denetimi (YÜZ YÜZE)
Gönüllü BES Denetimi (YÜZ YÜZE)

Gönüllü Bireysel Emeklilik iş ve işlemlerine ilişkin güncel mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine dair temel inceleme konuları ile kontrol noktaları hakkında bilgi verilmesi ve böylelikle denetime tabi kurumlar için denetim öncesi hazırlıklarını yapabilmelerine yönelik rehberlik yapılması amaçlanmaktadır.

  • Gönüllü Bireysel Emeklilik Güncel Mevzuatı
  • Gönüllü Bireysel Emeklilik Temel Süreçlerinin ve Kontrol Noktalarının İncelenmesi
  • Gözetim ve Denetim İlişkisi
  • Yeni Denetim Uygulama Metodolojisinin Açıklanması
  • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
  • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen bireysel emeklilik işlemleri denetimine tabi kurumlardaki süreç sorumluları, iç sistemler sorumluları ve bu kurumların Bilişim Teknolojileri (IT) biriminde analist olarak görev yapan personel ile bu kurumlara Bilişim Teknolojileri (IT) konusunda danışmanlık hizmeti sunan firma çalışanları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!