Sigortacılıkta Rekabet Becerileri ve Ticari Farkındalık (ONLINE)
Sigortacılıkta Rekabet Becerileri ve Ticari Farkındalık (ONLINE)

Bu eğitimde katılımcıların; rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak; sigorta şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri yoluyla belirlemek; sigorta sektörünün yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Rekabet Bileşenleri: Pazarı ve Rakipleri İyi Anlamak, Müşteri Odaklılık, Fiyat Rekabeti, Rekabet Avantajı Sağlamak
  • Pazarı ve Rakipleri İyi Anlamak: Pazar araştırması çeşitleri, benchmarking, bilgiye ulaşmak ve kullanmak, SWOT, TOWS gibi bilgiyi analize dönüştüren yöntemlerin stratejik yönü belirlemede kullanımı
  • Müşteri Odaklılık: İşinin odağı daima Müşterin olsun
  • Fiyat Rekabeti: Fiyat rekabeti stratejilerini ve Stratejik Maliyet Yönetimini etkin kullanmak
  • Fiyat Rekabetinin Ötesine Geçmek: Rekabet Avantajını kullanmak ve güçlendirmek
 • Ticari Farkındalığa sahip olmak ticari başarının anahtarıdır. Bunun için pazarı, ekonomiyi, müşteriyi, rakipleri ve trendleri iyi anlamanın yanı sıra işin finansal sonuçlarını etkileyen faktörleri de iyi anlamak önem taşır. Sigortacılıkta finansal sonuca etki eden faktörlerin üzerinden geçerek bu faktörlerin stratejik yönetimi ile ilgili farkındalığı yükseltmek amaçlanmaktadır.
 • Türk Sigorta sektörünün bugünü ve yakın geleceğinde rekabet bileşenlerinin durumu ve ticari başarı etkenleri (Sınıf Tartışması)
 • Ticari farkındalığı güçlendirmek için geliştirilebilecek kişisel beceriler..

Sigorta şirketleri çalışanları: Orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!