Sermaye Yeterliliği (Yüz Yüze)
Sermaye Yeterliliği (Yüz Yüze)

- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliğinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesine İlişkin Mevzuatın uygulanmasına dair bilgi verilmesi
- Şirketlerin mali bünyelerinin takibine ilişkin bilgi verilmesi

•    Türkiye Sermaye Yeterliliği Mevzuatı

•    Mali Bünye Yönetmeliğinde yer alan teminatlar ve mali bünyenin zayıflaması halleri

•    Solvency  2’ye genel bakış

Finansal raporlama, risk yönetimi, aktüerya ve iç kontrol birimleri başta olmak üzere Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketi çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!