İnşaat ve Montaj Sigortaları (ONLINE)
İnşaat ve Montaj Sigortaları (ONLINE)

Katılımcılara eğitimde İnşaat Montaj Sigortaları konularında teorik ve örneklerle pratik bilgileri kazandırarak, eğitimin sonunda bu branşta kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması ve eğitimin, karşılaşılan örnek durumlarda kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır.

  • Teminatın Mantığı
  • Ek Teminatlar
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları

Mühendislik sigortaları alanında genel şart ve özel şart bilgisine sahip, tercihen 2 sene deneyimli,  teknik ve pazarlama birimleri çalışanları, sigorta aracıları çalışanları ve bu poliçeleri alan kurum ve kuruluşların ilgili personeli katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!