Teknik Olmayan Departmanlara Yönelik Sigortacılığa Giriş (ONLINE)
Teknik Olmayan Departmanlara Yönelik Sigortacılığa Giriş (ONLINE)

Bu eğitim ile temel sigortacılık bilgilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların, şirket içindeki çalışmalarını yaparken sigortacılık ile ilgili temel terimlere ve konulara hakim olması; böylelikle kurumlarına değer katmaları hedeflenmektedir.

 • Sigortaya Giriş; Risk ve Sigorta

  • Risk, Riziko ve Tehlike

  • Riskin Kaynakları

  • Risklerin Sınıflandırılması

  • Risklerin Transferi ve Sigorta Sistemi

  • Sigortalanabilir Risk

 • Sigortanın Temel Kuralları ve Temel Prensipleri

  • Temel Kurallar

   • Büyük Sayılar Kuralı

   • Seçme Kuralı

   • Riskin Bölünmesi Kuralı

   • Oran (Proporsiyon Kuralı)

  • Temel Prensipler

   • Sigortalanabilir Menfaat

   • Azami İyi Niyet

   • Tazminat

   • Halefiyet

   • Hasara Katılım

   • Yakın Sebep

 • Sigorta İşletmeciliği

  • Temel Kavramlar

  • Sigorta İşletmesinin Amaçları ve Fonksiyonları

  • Dünya’da Sigortacılık

  • Türkiye’de Sigortacılık

 • Reasürans

  • Reasürans ihtiyacı

  • Reasüransın İşlevleri

 • Sigorta Hukuku

  • Sigorta Sözleşmesi ve Sözleşmenin Tarafları

  • Sigorta Sözleşmesinin Kurulması

  • Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri

  • Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi

  • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Sigorta Şirketlerinin Temel Mali Tabloları

  • Teknik Kar ve Zarar Hesabı

  • Bilanço ve Bilanço Dışı Hesaplar

 • Branşlar

  • Yangın Sigortaları

  • Kaza Sigortaları

  • Nakliyat Sigortaları

  • Sağlık Sigortaları

  • Sorumluluk

   • Zorunlu

   • İsteğe Bağlı

  • Kefalet ve Alacak sigortaları

 • Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile İlgili Kurumlar

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  • Türkiye Sigorta Birliği

  • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi

  • Sigorta Tahkim Komisyonu

  • Güvence Hesabı

  • DASK

  • TARSİM

  • TSEV

  • SEGEM

  • TOBB

  • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Temel sigortacılık ve sektör denetiminin temel ilkelerini öğrenmek isteyen teknik olmayan departmanlarda uzman yardımcısı, uzman ve yönetici adayları pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!