Hayat Sigortaları Mevzuatı ve Yargı Kararları (ONLINE)
Hayat Sigortaları Mevzuatı ve Yargı Kararları (ONLINE)

Eğitim programı ile birlikte, hayat sigortalarında düzenlenecek sözleşmelerde dikkat edilecek hususların katılımcılarla paylaşılması ve bu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkacak anlaşmazlıkların yargıda nasıl sonlandığının ele alınarak bu alanda yaşanan sorunların asgariye çekilmesi amaçlanmaktadır.

 • Tekliflerin Alınması, Bilgilendirme, Temerrüt
 • Yeni Yargı Kararları
 • Genel Şartlar
 • TTK’nın Hayat Sigortası ile ilgili Hükümleri
 • Teminat Dışında Kalan Haller
 • Özel Şart ve Genel Şart Ayrımı, Poliçe Üzerindeki Etkisi
 • Riski Azaltmak veya Kaldırmak için Poliçe Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
 • Yargıtay Emsal Kararları
 • Teknik ve operasyon birimlerinin poliçe düzenlemeden sorumlu çalışanları, ürün tasarımında görev alanlar, pazarlama ve hasar süreçlerinde görevli şirket çalışanları.
 • İlgili konu başlıklarında temel bilgilendirme yapılmayacağından dolayı; katılımcıların, uygulamaya yönelik yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!