İrat (Annüite) Uygulamaları ve Hayat İrat (Yıllık Gelir) Sigortaları (ONLINE)
İrat (Annüite) Uygulamaları ve Hayat İrat (Yıllık Gelir) Sigortaları (ONLINE)

Bu eğitim ile İrat (annüite) ürünlerini aktüeryal, ekonomik, finansal ve sosyal bakış açısıyla tanımlamak, bu ürünlerin tasarımını ve hangi ihtiyaçları nasıl karşıladığını açıklamak; hayat irat sözleşmelerini (sigortalı kişi sayısı, prim ödeme şekli, irat ödemelerinin başlangıcı ve düzenli gelir ödeme seçeneklerine göre) sınıflandırmak; hayat irat sözleşmelerinde uzun yaşama ve getiri riskini tanımlamak ve söz konusu risklerin sigortacı ve/veya sigortalı tarafından üstlenilmesine göre farklılaşan sözleşme ve ürün tiplerini açıklamak; hayat irat sözleşmeleri ile birlikte verilen opsiyonel ve ek sigorta teminatlarını açıklamak amaçlanmaktadır.

 • İratların (Annüitelerin) Finansal, Matematiksel, ve Aktüeryal Esasları ve İratlarla İlgili Kavram ve Tanımlar
 • Hesap Makinesi ile, Excel Yazılımı ile ve Cep Telefonu Uygulaması ile Pratik İrat Hesaplama Yöntemleri
 • İratların Sınıflandırılması
 • İrat (Annüite) Sözleşmesi Tipleri
  • Dönemsel Gelir Ödemeleri Sözleşme Başlangıcında Başlayan ve Ertelemeli İratlar (Annüiteler)
  • Tek Primli ve Esnek Primli İratlar (Annüiteler)
  • Sabit ve Değişken İratlar (Annüiteler)
 • İrat (Annüite) Sözleşmesi
  • İrat (Annüite) Sözleşmelerinde Periyodik (Dönemsel) Gelir Ödemelerini Etkileyen Faktörler
  • Hayat İrat Sözleşmelerinde Kullanılan Teminatlar, Ek Teminatlar ve Geri Ödeme Opsiyonları
  • Hayat İrat (Yıllık Gelir) Sigortası Tarifelerinde Uygulanan Kesinti ve Masraf Yüklemesi Türleri
 • İrat (Annüite) Sözleşmelerinde “Uzun Yaşama Riski” ve “Getiri Riski”nin Sigortacı ve/veya Sigortalı tarafından üstlenilmesine göre farklılaşan ürün tipleri
 

 

Hayat sigortası ve emeklilik şirketlerinin pazarlama,  satış, teknik ve operasyon birimi çalışanları/yöneticileri, lisanslı bireysel emeklilik aracıları ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer genel müdürlük çalışanları ve yöneticileri ve ayrıca sigorta acenteleri ve brokerlik şirketlerinin çalışanları ve yöneticileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!