Trafik Sigortası Genel Şartlarına Göre Bedensel Zararlar ile Destek Yoksun Kalma Zararlarına Hukuki Bakış ve Uygulamalar (ONLINE)
Trafik Sigortası Genel Şartlarına Göre Bedensel Zararlar ile Destek Yoksun Kalma Zararlarına Hukuki Bakış ve Uygulamalar (ONLINE)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 4 Aralık 2021 Cumartesi: 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak değiştirilmiş olup bu kapsamda 4/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına A.1'inci maddeden sonra gelmek üzere pek çok değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Eğitim kapsamında yapılan değişikler üzerinde durularak bu değişikliklerin olası maddi bedensel zarar hesaplarına yansıması ve tazminat hesaplamalarında ortaya çıkacak yeni durumlar kapsamında bilgilendirme yapılacaktır.

  • Sigorta sözleşmelerine uygulanması gereken hukuk ve yasalar, hukuki düzenlemeler
  • Sorumluluk ve işletenin hukuki sorumluluğu, işletenin kusursuz sorumluğu kavramları
  • Sorumluluklar dolayısıyla yapılması gerekli / ihtiyari / mecburi sigorta sözleşmeleri
  • Konuya ilişkin yargı ve Yargıtay emsal nitelikli kararları
  • Sigorta ve Resürans şirketleri hasar hukuk ve rücu birimleri çalışanları

  • Sigorta Acenteleri teknik personeli

  • Sigorta Brokerlerı teknik personeliPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!