İnşaat All Risks / Montaj Sigortaları, Sorumluluk Doğuran Hasarlar ve Bağlı Kar Kayıpları (ONLINE)
İnşaat All Risks / Montaj Sigortaları, Sorumluluk Doğuran Hasarlar ve Bağlı Kar Kayıpları (ONLINE)

Katılımcılara eğitimde inşaat all risks Sigortası ve sorumluluk doğuran hasarlar konularında teorik ve örneklerle pratik bilgileri kazandırarak, eğitimin sonunda bu branşta kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması ve eğitimin, konu kapsamında karşılaşılan durumlara kaynak oluşturması sağlanacaktır.

 • İnşaat All Risk Sigortaları
  • Teminatın Tanımı
  • Ek Teminatlar
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları
  • ALOP Uygulamaları
 • İnşaat Riskleri Kapsamında Sorumluluk Doğuran Hasarlar

Mühendislik sigortaları alanında genel şart ve özel şart bilgisine sahip, tercihen 2 sene deneyimli,  teknik ve pazarlama birimleri çalışanları, sigorta aracıları çalışanları ve bu poliçeleri alan kurum ve kuruluşların ilgili personel katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!