Analitik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri (ONLINE)
Analitik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri (ONLINE)
 • Analitik düşünme ve problem çözmede, farklı farklı durumlarda kullanılan yöntemleri bilmek,

 • Analitik düşünme yapısını, problemlerin kök sebeplerini ve problemlere nasıl sistematik bir şekilde yaklaşılacağını bilmek,

 • Her türlü, mekanik veya insani problemleri bir akış içerisinde netleştirme ile başlayıp, aşama aşama nedenlerine, olası yaratıcı çözümlere, çözüm seçmeye ve uygulamaya kadar geçen süreci ve bu süreçte kullanabilecekleri çeşitli teknikleri uygulayabilmek,

 • Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye neden gereksinim duyuyoruz?

 • Problem Çözmede Ne Kadar İyiyiz? (Mantıksal Anlamlandırma)

 • Düşünme Tarzları

 • Analitik Düşünme Döngüsü

 • Problem nedir? Problemin Tanımlanması

 • Problem Çözme Süreci (Problem Çözme Davranışını Ortaya Koyma, Problemi Fark Etme, Sorunu Tanımlama)

 • Kök Neden Analizi

 • Problemin Nedenlerini Araştırma ve Analiz Teknikleri

 • Karar Verme

 • Yaratıcılık Nedir? (Yaratıcılığı Sınırlayan ve Ateşleyen Faktörler)

 • Yaratıcı Problem Çözmenin Önündeki Kavramsal Engeller

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan,karar alan tüm çalışanların katılımına uygundur.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!