Yeni Başlayan / Az Deneyimli Sigorta Satıcıları İçin Temel Sigorta Satış Adımları (ONLINE)
Yeni Başlayan / Az Deneyimli Sigorta Satıcıları İçin Temel Sigorta Satış Adımları (ONLINE)

Bu eğitim programının temel amacı, sigorta satıcılığına yeni başlayan, az deneyimli veya temel bir sigorta satışı eğitimi alarak gelişim göstermek isteyen satıcı adaylarını, sadece ve sadece sigorta satışına özel düzenlemelerle donatmak, bilgi sermayelerinde farkındalık yaratmak ve onların birer profesyonel satıcı adayları arasında bulunma özgüvenini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedeflenen değerler arasında:

 • Satıcı gelişimi için temel yeteneklerini geliştirmek,
 • Satıcıların başarısızlıkları nedeniyle oluşturdukları işten ayrılma niyetlerini ortadan kaldırmak,
 • Satıcı kazanımlarında değer katkısında bulunmak,
 • Sigorta satışlarının artışı yönünde, satıcıya kolaylık sağlayacak temel bilgileri kazandırmak yer almaktadır.

Satış Profesyonelliğine ilk adım

 • Bireysel İmaj Nasıl Oluşturulmalı (Doğal imaj-Yaratılan İmaj)?
 • Kurumsal İmajla Nasıl Bütünleşilir (Öz İmaj-Algılanan İmaj)?
 • Sigorta Satıcısının Tutum ve Davranış Kalıpları                                                                  
 • Satıcı için kurum içi ilişki ve İletişim Nedir? Nasıl düzenlenmelidir?
 • Satıcının bireysel tutum ve davranışları
 • Takım içi uyumu ve Motivasyon kazanımı

Sigorta Müşterisinin Değerlendirilmesi

 • Sigorta Müşteri Profilinin Gözden Geçirilmesi                                                        
 • Müşteri planlaması ve zamanın Kullanılması

(Müşteri Analizi-Randevu Alınması ve Görüşme Anı Planlaması)

 • Sigorta Ürünlerine Göre Müşteri Algıları

Sigorta Satma ve Satın alma süreçleri

 • Sigorta ürünü için ihtiyaç yaratma modeli (3B uygulaması)

(Belirgin sorular-Bilinen örnekler-Beğenilen sunum)

 • Sigorta ürünlerine yönelik soru sorma becerilerinin sergilenmesi

(Her ürün için hazırlanan örnek soruların değerlendirilmesi)

 • Sigorta satışında dürtüsel satın alma davranışı nedir? Öneminin anlatımı                  
 • Sigorta ürünün için satın alma motivasyonu nasıl geliştirilir?

(Satın alma tercihinde Faydacı ve Hedonik yaklaşım )

Sigorta Satışı (Kapaması)nda Kritik Eşikler

 • İtirazların karşılanması

(Ürüne-Şirkete-Satıcıya-Fiyata )

 • Sigorta fiyatı (Primi) pazarlığında anlaşma sağlamak

(Müzakere Becerilerinin Sergilenmesi )                                                                             

 • Memnuniyetsiz müşterinin tatmini

(Müşteri odaklılık )

 • Çapraz satışa geçiş yapmak
 • Sigorta satışının kolaylaştırılmasında yardımcı (Asistans) hizmetlerin önemi

(Aracı kurum ve ürünlerinin değerlendirilmesi )

 • Sigorta şirketi satış kadrosu çalışanları
 • Acente satış kadrosu çalışanları katılabilir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!