Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm ve İnovasyon (ONLINE)
Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm ve İnovasyon (ONLINE)

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, sigortacılık sektöründe de hızlı bir değişimi beraberinde getirmektedir. Günümüzde klasik sigortacılık yaklaşımı değişmekte, sektöre giren yeni oyuncular ve kullandıkları iş modelleri sayesinde, iş yapma yöntemleri farklılaşmaktadır. Yakın bir geçmişte kullanılan internet ve web tabanlı uygulamaların yerini, tamamen müşteri odaklı düşünen ve iş modellerini müşteri bakış açıcı ile şekillendiren start-up şirketlerinin sunduğu platformlar almaktadır. Mobil teknolojiler ve sosyal medya araçları, sigortacılık sektörünün de vazgeçilmezleri olmaya başlamıştır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, değişik uygulamaların kullanılmasını gündeme getirmekte ve bu durum sigorta satış ve pazarlama süreçlerinin boyutlarını değiştirmektedir.

Gelişen finansal teknolojiler ve uygulamalar sayesinde sigortacılık sektöründe gerek iş yapma biçimi ve gerekse pazarlama yaklaşımlarında meydana gelen değişimi, uygulama örnekleri ile ortaya koymak ve sigorta şirketleri açısından değerlendirmesini yaparak, Katılımcıların iş tanımları çerçevesinde uygun stratejileri ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm
 • Dijital Sigortacılık
 • Sigortacılıkta İnovasyon ve Dijital Strateji Geliştirme
 • Sigortacılıkta Kullanılan Dijital Teknolojiler
 • Yeni Oyuncular: InsurTech ve Sigorta Sektöründe Startupların Rolü
 • InsurTech Ekosistemi ve Sigorta Şirketlerine Etkileri
 • Sigortacılıkta Dijital İş Modelleri
 • Blockchain Teknolojisi ve Sigorta Sektörüne Etkileri
 • Fırsat ve Tehditler
 • Şirket ve Startup Birliktelikleri için Stratejiler
 • Örnek Uygulamalar

Sigorta şirketlerinin ve aracıların inovasyon, dijital dönüşüm, pazarlama ve dijital kanallarında çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!