Etkili Geri Bildirim (ONLINE)
Etkili Geri Bildirim (ONLINE)

Geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişimin önemli bir parçasıdır. Geri bildirim, güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamamıza, performansımızı iyileştirmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur.

Yöneticiler, meslektaşlar, arkadaşlar, aile üyeleri gibi çeşitli kaynaklardan sürekli geri bildirim alırız, ancak bu geri bildirimler nadiren performansımızı iyileştirir. Geri bildirim almak her zaman kolay değildir.

Dürüst ve etkili geri bildirim vermek zordur ve bu başarılsa bile geri bildirimler çoğu zaman çalışanların kaçınılmaz olarak üzülüp savunmaya geçmesine ve daha motive olmak yerine daha da uzaklaşmasına neden olur.

Sorun, tüm dikkati ve eğitimleri geri bildirim veren kişiye odaklamış olmamızdır. Belki de geri bildirimin en önemli yönünü ihmal ediyoruz.

Geri bildirimin başarısını belirlemede kilit rol oynayan geri bildirimi değerlendirip gelişmek isteyip istemediğine karar veren geri bildirim alıcısıdır. Geri bildirim alıcısı, geri bildirimi duymaya, anlamaya, sindirmeye ve sonunda gelişmek için harekete geçmeye karar verir.

Geri bildirimi veren kişi geri bildirim verme konusunda iyi eğitimli olsa bile, alıcı geri bildirimi kabul etme konusunda isteksiz veya beceriksizse, geri bildirim işe yaramaz. Geri bildirimin ne kadarını aldıkları ve değişmeyi seçip seçmedikleri konusunda aslında kontrolü elinde tutan alıcılardır.

Bu eğitim, geri bildirim almanın neden bu kadar zor olduğunu, geri bildirimi verenden bağımsız olarak alabilmeyi ve profesyonel gelişimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Eğitimde, geri bildirim almanın önemini, geri bildirim almamızı engelleyen durumları ve geri bildirimi alıcı için daha yararlı ve anlayışlı hale getiren stratejileri ve geri bildirimden nasıl yararlanılacağını öğretmeyi amaçlar. Daha da önemlisi, geri bildirimin alıcı üzerindeki etkisinin farkındalığıyla yöneticilerin etkili geri bildirim vermelerini sağlar.

Eğitimde aşağıdaki konuları ele alınacaktır:

  • Geri bildirim nedir?
  • Geri bildirimin amacı nedir?
  • Geri bildirim nasıl verilir?
  • Geri bildirim nasıl alınır?
  • Geri bildirim almanın önündeki engeller?
  • Geri bildirimden nasıl yararlanılır?
 

Bu eğitimi tamamladıktan sonra, geri bildirimi daha etkili bir şekilde alabilecek/verebilecek ve gelişiminizi desteklemek için geri bildirimi kullanabileceksiniz.

Bütün çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!