Yeni Başlayanlar için TFRS 17 (YÜZ YÜZE)
Yeni Başlayanlar için TFRS 17 (YÜZ YÜZE)

Şirketlerin iç denetim, risk yönetimi, aktüerya, muhasebe ve raporlama birimlerinde çalışan TFRS 17 projelerinde görev almamış veya yeni yeni görev almakta olan kişilere TFRS 17 ile meydana gelecek sistemsel değişiklikler hakkında genel bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin hedef kitlesinin ilgili alanda tecrübe sahibi olmayanlar olması sebebiyle TFRS 17’nin yükümlülükleri, yapılacak değişiklikler vb. gibi temel konulara ağırlık verilecektir.

Sigorta sözleşmesinin hak ve yükümlülükleri

Sigorta sözleşmesinin ölçümünün önemi

TFRS 17’ye neden ihtiyaç duyuldu

Mevcut Düzenlemeler ile karşılaştırıldığında TFRS 17 ile gelen değişiklikler

TFRS 17 uygulanmasında dikkat edilecek temel unsurlar

TFRS 17’ye uyumlu hesap planı ve finansal tablolar

Planlanan düzenlemeler

 

* Finansal raporlar ve hesap planı konularına çok kısa değinilecektir; ağırlıklı olarak ilk konular işlenecektir.

Şirketlerin iç denetim, risk yönetimi, aktüerya, muhasebe ve raporlama birimlerinde çalışan TFRS 17 projelerinde görev almamış veya yeni yeni görev almakta olan kişiler.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!