Deprem Mühendisliği ve Hasar Hesaplama (PML) Yöntemleri (ONLINE)
Deprem Mühendisliği ve Hasar Hesaplama (PML) Yöntemleri (ONLINE)

Katılımcıların eğitim sonunda;

 • Geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri
 • Binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri
 • Deprem PML’inin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu sayabilmeleri
 • Eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri

Hedeflenmektedir.
 

 •     Giriş: Deprem Nedir? Nasıl Meydana Gelir?
 •     Türkiye’nin Depremselliği
 •     Geçmiş Depremlerde Gözlenen Temel Yapısal Kusurlar
 •     Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım İlkeleri
 •     Binaların Deprem Sırasındaki Davranışları
 •     Yapısal Hasarın Fiziksel Tanımı                                                                              
 •     Yapısal Hasar Hesaplama Yöntemleri (Deprem PML’i Nedir?)
 •     Eski ve Yeni Yöntemlerin Karşılaştırılması

Sigorta sektörünün teknik alanlarında faaliyet gösteren özellikle yangın branş’ındaki underwriterlar/yöneticiler, reasürans ve modelleme departmanları çalışanları/yöneticileri, temel bilgi almak isteyen sektöre yeni girmiş risk mühendisleri ve sigorta eksperleri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!