Müşteri Odaklı Pazarlama: Sigorta Alanında Uygulamalar (ONLINE)
Müşteri Odaklı Pazarlama: Sigorta Alanında Uygulamalar (ONLINE)

Eğitimin sonunda katılımcılar aşağıdaki konu başlıklarında değerlendirme yapabilme, çalışmalarını yorumlayabilme, analiz edebilme ve kararlar alma becerilerini sergileyeceklerdir.

 • Kurumların müşteri odaklılık stratejisi etkinliklerinin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi
 • Kurumlarda iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken alanları belirlenmesi
 • Müşteri odaklı pazarlama için hedef kitlenin sorunlarını dinlemek, anlamak ve etkileşimi güçlendirilmek için hangi kanalların etkili olduğunun anlaşılması
 • Ürün odaklılıktan müşteri odaklılığa doğru geçiş süreçlerinin değerlendirilmesi
 • Müşteri yolculuğundaki olası engellerin anlaşılması ve çözümleme alternatiflerinin değerlendirilmesi
 • Müşteriler için kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratarak müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Farklı iş birimlerinde çalışsalar bile, şirket içinde çalışan herkesin “Odaklılık” amacına uygun iş birliği içinde çalışma rollerinin anlaşılması.
 • Pazarda rekabet avantajı kazanmaya yardımcı olacak müşteri odaklı programların tartışılması

Eğitim içeriği aşağıdaki temel modüller kapsamında tasarlanmıştır.

 • Müşteri Odaklılığa Giriş, Ürün Odaklılık ve Müşteri odaklılık nedir? Pazarlama anlayışındaki yeri.
 • Müşteri odaklı pazarlama stratejileri: pazar bölümleme, hedefleme ve içgörü geliştirme
 • Strateji ve kültür, müşteri odaklılığın şirketin büyüme ve pazarlama stratejisiyle uyumu
 • Müşteri deneyimi iyileştirmeleri için tasarım süreci ve analiz edilmesi
 • Müşteri odaklı pazarlama yoluyla rekabet avantajının sağlanması
 • Müşteri odaklı pazarlama yoluyla müşterilere ulaşmak için en uygun pazarlama kanal seçiminin yapılması
 • Müşteri odaklı çalışan birey ve ekipler: Pazarlama departmanı- Pazarlama ve Satış destek grupları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!