Yönetim Davranışı
Yönetim Davranışı

Bu programın amacı, Sigorta sektörünün değerli vizyonuna ve stratejisine gelecekte yön verecek yönetici veya adaylarını, profesyonel yönetim yaklaşımlarını geliştirmek ve bulundukları kuruma en üst seviyede yönetim yetenekleriyle katma değer yaratmalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen yetkinlikler geliştirilecektir;

 • Yönetici veya adaylarına, kurum içi yönetim değerlerini çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla aktarmak.
 • Takım üyelerinin gelişimi için kullanacağı yeteneklerinin kanıtlanmış liderlik teknikleriyle artırılmasını sağlamak, kendi takım üyelerinin üst seviyede becerilerini geliştirmek ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde liderlik özelliklerinin takım üzerinde uygulama yaklaşımlarını kazandırmak.
 • Daha iyi bir yönetim sergilemek için, katılımcıların farklı potansiyellerini ortaya çıkarmak ve verimli yönetim gerçekleştirmek için ne gibi güncel çabalara girmeleri gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak.
 • Günümüz liderliğinde etkin olan dönüşümcü liderliğin gereklerinin neler olduğunun anlaşılması ve var olan liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılarak en uygun profilini oluşturulmak.
 • Liderlikteki güç kaynaklarının neler olduğunu ve kişisel gelişimlerinde amaca ulaşma yöntemlerinde bunların nasıl kullanılacağının anlaşılmasını sağlamak.
 1. YÖNETİM DAVRANIŞI ( 17 Saat )

 

 • Kurumsal iletişim ve algı yönetimi
  1. İletişim Süreci ve İletişim Engelleri,
  2. Algılama Süreci,  Algılamayı Etkileyen Faktörler ve  Algı Yönetimi
 • Çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri
  1. Çatışma Türleri, Düzeyleri ve Nedenleri,
  2. Müzakere Süreci ve Türleri,
  3.  Çatışma Yönetim ve Müzakere Stratejileri
 • Çalışan motivasyonu
  1. Motivasyonun İşyerindeki Önemi,
  2.  Motivasyonu Açıklayan Modeller,
  3.  Motivasyonu Sağlamada Ödül-Teşvik Sistemleri
 • İş yaşam dengesi; Aile-iş ve İş-aile çatışma yönetimi
  1. İş Yaşam Dengesini Etkileyen Unsurlar,
  2.  İş Yaşam Kalitesi ve Toplam Yaşam Kalitesi,
  3.  Aile-İş, İş-Aile Çatışmasının Temelleri ve Yönetimi
 • Kişisel gelişim ve profesyonel imaj
  1. Kişisel Gelişim Alternatifleri,
  2.  İmaj Kavramı,
  3. Kişisel ve Profesyonel İmaj Geliştirmede Önemli Unsurlar
 • İş tatmini ve kuruma bağlılık
  1. İş Tatminini Etkileyen Faktörler ve İş Tatminin Sonuçları
  2.  Kuruma Bağlılığın Öncüleri, Sonuçları ve Kuruma Bağlılık Türleri,
 • Yöneticilik görevine yeni başlayanlar
 • Yönetim pozisyonunda bulunanlar
 • Şirket içi potansiyel yönetici adayları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!