Stratejik Planlama ve Yönetim Becerileri
Stratejik Planlama ve Yönetim Becerileri
 • Bu programın amacı, Sigorta sektörünün değerli vizyonuna ve stratejisine gelecekte yön verecek yönetici veya adaylarını, profesyonel yönetim yaklaşımlarını geliştirmek ve bulundukları kuruma en üst seviyede yönetim yetenekleriyle katma değer yaratmalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen yetkinlikler geliştirilecektir;
  • Yönetici veya adaylarına, kurum içi yönetim değerlerini çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla aktarmak.
  • Takım üyelerinin gelişimi için kullanacağı yeteneklerinin kanıtlanmış liderlik teknikleriyle artırılmasını sağlamak, kendi takım üyelerinin üst seviyede becerilerini geliştirmek ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde liderlik özelliklerinin takım üzerinde uygulama yaklaşımlarını kazandırmak.
  • Daha iyi bir yönetim sergilemek için, katılımcıların farklı potansiyellerini ortaya çıkarmak ve verimli yönetim gerçekleştirmek için ne gibi güncel çabalara girmeleri gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak.
  • Günümüz liderliğinde etkin olan dönüşümcü liderliğin gereklerinin neler olduğunun anlaşılması ve var olan liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılarak en uygun profilini oluşturulmak.
  • Liderlikteki güç kaynaklarının neler olduğunu ve kişisel gelişimlerinde amaca ulaşma yöntemlerinde bunların nasıl kullanılacağının anlaşılmasını sağlamak.
 1. STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM BECERİLERİ 
 • Yönetim stratejileri ve sonuç değerleme yaklaşımları
  • Stratejik Yönetim Süreci, Strateji-Misyon-Vizyon İlişkisi, Strateji Türleri ve Uygulamaları
 • Stratejik liderlik ve Stratejik karar verme teknikleri
  • (Kalitatif ve Kantitatif) Stratejik Liderlik Özellikleri, Stratejik Karar Verme Süreci, Kalitatif ve Kantitatif Karar Verme Teknikleri
 • Dönüşüm ve etkileşimci liderlik
  • Modern Liderlik Yaklaşımları İçinde Etkileşimci Liderliğin Özellikleri ve Boyutları, Dönüşümcü Liderliğin Nitelikleri ve Boyutları
 • Stratejik yönetim için SWOT analizi
  • SWOT Analizinin Amaç ve Fonksiyonları, SWOT Uygulaması
 • Stratejik yönetimde kaynakların etkin kullanımı ve entelektüel sermaye yönetimi
  • Verimlilik ve Etkinlik Kavramları, Kaynak Türleri, Entelektüel Sermaye Kavramı, Unsurları ve İşletmelere Sağladığı Kazançlar
 • Liderlikte güç ve politikaların kullanımı
  • Güç ve Otorite Kavramları, Güç Kaynakları, Politik Davranış, Politik Davranış Biçimleri ve Etkileri
 • Sektörel Yönetimde Değişimler ve Karar verme Süreçleri
 • Kurumsal iyileştirme ve Geliştirmelerde Liderlik Yaklaşımları
 • Yöneticilik görevine yeni başlayanlar
 • Yönetim pozisyonunda bulunanlar
 • Şirket içi potansiyel yönetici adayları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!