Finansal Matematik Soru Çözüm Saati
Finansal Matematik Soru Çözüm Saati

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

 • Paranın Zaman Değeri, Faizin Ölçümü
  • Basit ve Bileşik Faiz
  • Efektif ve Nominal Faiz Oranları
  • Efektif ve Nominal İskonto Oranları
  • Birikimli Değer ve Bugünkü Değer Kavramı
  • Anlık Faiz Oranı
 • Faiz Problemlerinin Çözümü
 • Temel Annüiteler
  • Dönem Başı Annüiteler
  • Dönem Sonu Annüiteler
 • Genel Annüiteler
  • Faiz Dönüşüm Döneminden Farklı Sıklıkta Yapılan Ödemeler
  • Sürekli Annüiteler
  • Değişken Annüiteler
 • Kazanç Oranları
  • İskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi
  • Yatırım Planlaması
  • Yeniden Yatırım Oranı
 • Amortisman Çizelgeleri ve Borç Ödeme Fonu

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!