Risk Değerlendirme
Risk Değerlendirme

Yaşam bizler için risklerle doludur, aynı durum çalıştığımız kurumlar için de geçerlidir. Kurumların rekabet içerisinde büyüme ve gelişme hedeflerini gerçekleştirebilmeleri olası risklere dair öngörü, çözüm ve hatta karar geliştirebilmelerine çok bağlıdır.

Bu noktada devreye risk yönetimi süreci girer ve bizlere vizyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini nicel ve nitel açılardan gösterir.

Bu eğitimde, kurumsal açıdan risk yönetimi unsurlarına, ihtiyaçlarına ve işletimine dair paylaşımda bulunuyor olacağız.       

  •          Belirsizlik, Olasılık, Değişkenlik ve Risk
  •          Risk Değerlendirmesi
  •          Risk Yönetimi ve Amacı
  •          Kurumsal Riskler
  •          Kurumsal Risk Yönetimi
  •          Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş Süreci
  •          Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

Riskler ve ilişkili süreçlere ilgi duyan veya bu alanlarda çalışan kişilerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!