Zorunlu Trafik Sigortalarında Azami Prim ile Riskli Sigortalılar Havuz İş ve İşlemleri
Zorunlu Trafik Sigortalarında Azami Prim ile Riskli Sigortalılar Havuz İş ve İşlemleri

Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması ve Yönetmeliğin Geçici 12’nci maddesi kapsamında kurulan Riskli Sigortalılar Havuzu ile birlikte devreye giren uygulamaların düzenleyici otorite tarafından paylaşılarak ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi hedeflenmektedir.

  • Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması öncesinde yaşanan gelişmeler
  • Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması
  • Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması sonrasında yaşanan gelişmeler
  • Riskli Sigortalılar Havuzu 
  • Riskli sigortalılara ilişkin bazı dünya uygulamaları
  • Riskli Sigortalılar Havuzu iş ve işlemleri
  • Soru - Cevap
     

Konu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kaza veya sorumluluk branşı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!