Türk Ticaret Kanunun Sigortaya İlişkin Hükümleri (Hayat Dışı)
Türk Ticaret Kanunun Sigortaya İlişkin Hükümleri (Hayat Dışı)

Eğitim ile birlikte, TTK’nın başlangıç hükümleri, zarar sigortaları ve sorumluluk sigortaları bakımından katılımcılara bilgi verilmesi ve kamu otoritesinin mevzuatı yorumlamada dikkate aldığı kriterlerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

 • TÜRK TİCARET KANUNU SİGORTACILIKLA İLİŞKİLİ HÜKÜMLERİNİN İNCELENMESİ
  • Birinci Kısım
   • Genel Hükümler
    • Sigorta sözleşmesi
     • I – Temel kavramlar
     • II – Hükümler
     • III – Tarafların borç ve yükümlülükleri
  • İkinci Kısım
   • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler
    • Zarar Sigortaları
     • A) Mal sigortaları
      • I – Menfaat ve kapsam
      • II – Geçmişe etkili sigorta
      • III – Tazminat ilkesi
      • IV – Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi
      • V – Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama
      • VI – Halefiyet
     • B) Sorumluluk sigortaları
      • I – Genel hükümler
      • II – Zorunlu sorumluluk sigortaları
      • III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler
 • ÖRNEK OLAYLARIN TARTIŞILMASI

Sigorta Hukuku konusunda bilgili hale gelip kamu otoritesi bakışı açısından konuya hakim olmak isteyen hukuk, ürün geliştirme (sigorta) ve pazarlama departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!