Türk Ticaret Kanunun Sigortaya (Hayat) İlişkin Hükümleri ve Hayat Sigortacılığının Geleceği İçin Perspektifler
Türk Ticaret Kanunun Sigortaya (Hayat) İlişkin Hükümleri ve Hayat Sigortacılığının Geleceği İçin Perspektifler

Eğitim ile birlikte, TTK’nın başlangıç hükümleri ve can sigortaları bakımından katılımcıların donanımlı hale gelmesi sağlanarak geçmişten günümüze, ülkemizde hayat sigortacılığı, Hayat sigortacılığının mevcut durumu, bu durumun ortaya çıkışında rol alan etmenler ile hayat sigortacılığın uygulamasının mevzuat ile uyumunun olması gereken düzeye çıkarılması için yapılabilecekler aktarılacaktır. 

Ülkemiz hayat sigortacılığının mevcut durumu ile mevzuatın dayanaklarını anlamak ve bu branşın geleceği için bir perspektif oluşturmak bu eğitimin temel amacı olacaktır. 

 • Türk Ticaret Kanunun Sigortacılıkla İlişkili Hükümlerinin İncelenmesi (Can Sigortaları)
  • Hayat sigortası
  • Kaza sigortası
  • Hastalık ve sağlık sigortası
 • Türkiye’de Hayat Sigortaciliği ve Gelecek İçin Perspektifler
  • Dünyada Hayat Sigortacılığının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi
  • Hayat Sigortacılığını Ortaya Çıkaran Dinamikler
  • Ülkemizde Hayat Sigortacılığının ortaya çıkışı ve gelişimi
  • Hayat sigortacılığının mevcut durumu
  • Gelecekte öne çıkabilecek hayat sigortası ürünleri
  • Hayat sigortacılığı için bir gelecek perspektifi oluşturma çabasında düzenlemenin yeri

Sigorta ve Emeklilik şirketlerinin Hukuk, ürün geliştirme ve pazarlama departmanı çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!