Risk Yönetimi ve Denetimi
Risk Yönetimi ve Denetimi

Sigorta şirketlerinde gerek iç gerekse dış kaynaklı risklerin tespit edilmesi ve bunların çözüm süreçlerinin hedef kitleye sunulması ve şirketlerin bu yönü ile denetime hazır halde bulunması amaçlanmaktadır.

  • Risk ve Belirsizlik Kavramları
  • Riskin Tanımlanması
  • Riskin Kaynakları
  • Risk Çeşitleri (IAIS gruplandırması ışığında)
  • Risk Yönetim Süreci
  • Risk Yönetim Enstrümanları (Reasürans, ART, Çeşitlendirme, Türev Ürünler vs)
  • Risk Yönetme Şekilleri
  • Risk Kontrol Birimi
  • Denetim Süreci

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde üst ve orta düzey yöneticiler, iç denetçiler, aktüerler, iç kontrol personeli, bağımsız denetçiler, yönetici ve aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!