Sigorta Pazarlaması için Dağıtım Kanallarında Satış Takım Yapıları ve Yönetimi
Sigorta Pazarlaması için Dağıtım Kanallarında Satış Takım Yapıları ve Yönetimi

Eğitim ile birlikte katılımcıların,

 • Sigorta Sektöründe Dağıtım Kanal Yapılarında, Planlama Çalışmalarına Uygun Yaklaşımların Değerlendirilmesi,
 • Dağıtım Kanal Yapılanmasında, Satış Kanallarına Yönelik Takım Tasarım ve Örgütleme süreçlerinde Etkin Kanal Oluşturulması,
 • Kanal Satış Yöneticilerinin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak İçin Motivasyon Ağırlıklı Liderlik Becerileriyle Kanal Performans Gelişimine Yön Verecek Donanımını Kazandırılması,
 • Verimli ve Sürdürülebilir Satış Kanalları Sisteminin  Yerleştirilmesi Amacıyla, Satış Kanalı Ödül Ve Teşvik Sistemleri, Performans Değerlendirmesi ve Kanalların Denetlenmesi ve Eğitimi Gibi Konular Hakkında Satış Ekipleri İçin Gerekli Olan Güncel ve Yenilenmiş Bilgilerin Değerlendirilmesi
 • Şirket Bazlı Satış Kanallarının Güncel Verilerle Verimlilik Analizlerin Yapılması sağlanacaktır.
 • Satış Kanal Yönetimi
  • Satış Kanallarında Planlama Ve Takım Kurma Becerileri (Takım Bazlı Örgütleme Süreçleri)
  • Satış Kanalları İçin Motivasyon Teorilerinin Değerlendirilmesi Ve Uygun Motivasyon
  • Yaklaşımları: Maslow’’un İhtiyaçlar, Herzberg’in Çift Faktör Teorileri, Beklenti, Başarma
  • Eşitlik, Rol Belirginliği Teorileri.
  • Kanal Yapılarına Göre Satış Tahminleri Ve Kotalarının Hazırlanması (Acente, Banka, Broker ve Direk Satış örgütleri için uygulamalı olarak )
  • Dağıtım Kanal Performansını Arttırmak İçin Teşvik Ve Ödül Sistemleri Ve Uygulamaları
  • Çoklu Kanal Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
  • Kanal (Acente, Broker, Kanal ve Satış örgütleri) İçin Ayrı Ayrı Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirmenin Yapılması
  • Performans Değerlendirme Sonrası Aksiyon Planlarının hazırlanması
  • Satış Kanallarının Denetlenmesi Ve Dağıtım Kanallarına Uygun Eğitim Programlarının Hazırlanması (Sınıf için çalışma ile)
 • Şirketlerin Mevcut Kanallarının Verimlilik Faktör Analiziyle Değerlendirmelerinin yapılması.

Sınıf içi Katılımcıların Şirketlerin Kanal Yapılarına Yönelik Olarak Workshop Yapılacaktır)

 •     Dağıtım kanal yöneticileri
 •     Satış ve Pazarlama Yönetici ve Sorumluları
 •     İş Geliştirme Sorumluları
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!