Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi

Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, iç sistemler kurmalıdırlar.

Eğitim kapsamında şirketler bünyesindeki iç sistemlerin fonksiyonu ele alınacak olup denetim ile ilgili mevzuat, denetim süreci ve denetimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

 
 • Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemlere İlişkin Mevzuat
  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
  • Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
  • İlgili Diğer Yönetmelikler ve Alt Düzenlemeler    
 • İç Sistemlerin Önemi ve Kuruluş Amacı
  • İç Sistemlerin Önemi ve Şirket İçerisindeki Rolü
  • İç Kontrol Hakkında Genel Bilgilendirme
  • Risk Yönetimi HakkındaGenel Bilgilendirme
  • İç Denetim HakkındaGenel Bilgilendirme
 • İç Sistemler Denetimi
  • Denetim Yaklaşımı 
  • Denetim Amacıyla İstenen Bilgi ve Belgeler İle Denetim Süreci
  • Denetimde Dikkat Edilecek Önemli Hususlar
  • Mevzuata Aykırılık ve Uygulanacak Yaptırımlar
 • Şirket yöneticileri
 • Şirketlerin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde çalışan kişiler
 • Şirketlerin hukuk ve uyum biriminde çalışan kişiler
 • Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer çalışanlar    
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!