Bireysel Kredilere Bağlı Sigortacılık Uygulamaları
Bireysel Kredilere Bağlı Sigortacılık Uygulamaları

Bireysel Kredilerle Bağlı Sigortaların Satış Süreçlerinin mevzuat açısından değerlendirmek, bankaların sigorta üretimi hakkında bilgi vermek ve gerek sigorta şirketi için gerekse bankalar açısından bu portföye bağlı riskleri ortaya koyarak katılımcıların konu ile ilgili donanımlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.

 • 6502 sayılı tüketici kanunu (29 ve 38. Maddeler tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmesinde sigorta)
 • TTK 6. Kitap (1456. Madde sınırlı ayni haklar)
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 
 • Türk Ceza Kanunu İlgili Maddeler
 • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Yönetmeliği ilgili genelgeler
 • Uygulamada karşılaşılan sorunlar
  • Bilgilendirme
  • Yenilemeler
  • Şikayetler
  • Sözleşmelerin sonlandırılması
 • Türk Bankassurans sektörü hakkında veriler
 • Dünya’da Bankassurans sektörü

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde bankasurans departmanı çalışanları, bankaların sigorta satış birimi çalışanları, risk yönetimi ve yasal uyum çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!