Yargı Kararları ve süreçlerinin İncelenerek Kasko Sigortalarında Hasar Maliyetlerinin Azaltılması
Yargı Kararları ve süreçlerinin İncelenerek Kasko Sigortalarında Hasar Maliyetlerinin Azaltılması

Yargı kararları neticesinde ortaya çıkan uygulamalarla ilgili olarak alınması gereken aksiyonlar hakkında farkındalık oluşturmak ve bunun neticesinde yargıda kaybedilmekte olan davaların lehe çevrilerek hasar maliyetlerinin azaltılmasının aktarılması ile katılımcıların hukuki olarak donanımlı hale gelmesi amaçlanacaktır.

  • Kasko Rizikoları, Riziko’nun Özellikleri
  • Yeni T.T.K ve Kasko Sigortası Genel Şartları Doğrultusunda Gelişmeler 
  • İhbar, Dosya Onay Süreci, Hasar Sonrası İstenen Evraklar
  • Yargı Kararları ve Yargıtay Uygulamaları  
  • Özel Şart ve Genel Şart Ayrımı, Poliçe Teminatı Üzerindeki Etkisi
  • Hasar Riskini Azaltmak için Poliçe Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar
  • Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
  • Tekliflerin Alınması, Bilgilendirme, Süresi İçersinde Hasarın Ödenmemesinin Sonuçları (Temerrüt)
  • Teminat Dışında Kalan Haller 

Hasar ihbar ve değerlendirme süreçlerinde çalışanlar, kaza branşı hasar yetkilileri, sigorta şirketi hukuk ve rücu servisi çalışanları, call-center çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!