Hasar ve Tazminat İşlemleri (Hayat Branşı)
Hasar ve Tazminat İşlemleri (Hayat Branşı)

Katılımcıların hasar ve tazminat işlemlerinin denetimine hazır hale getirilmesi ve kurumları adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

  • İlgili Mevzuat
  • Şirketten Talep Edilecek Bilgi ve Belgeler
  • Hasar ve Tazminat Sistemi İle Süreçlerin İncelenmesi
  • İhbarın Alınması, Dosya Açılması ve Belgelerin Tamamlanması
  • Ödenecek Tazminat Tutarının Hesaplanması
  • Tazminatın Ödenmesi, Ödeme Süreleri ve Muallaklar
  • Dosya Kapatma İşlemleri
  • Dışarıdan Sağlanan Hizmetler
  • Diğer Hususlar

Hasar ve tazminat süreçlerini yürüten yetkili ve uzmanlar, avukatlar, uyum görevlisi, iç kontrol ve iç denetim personeliPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!