Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBİT Uygulamaları
Bilgi Teknolojileri Denetimi ve COBİT Uygulamaları

İç denetçiler, iç kontrol ve risk yönetimi çalışanlarına hitaben, COBIT 4.1 ve 5 çerçevesi dikkate alınarak hazırlanmış olan ve bu kapsamdaki denetim prensiplerini ve adımlarını ele alan, BT denetiminin diğer denetim alanları ile olan ilişkisini tartışan, ileri düzey bir eğitimdir. Kurum BT yapısı ile benzerlik içeren vaka çalışmalarını içerecek bir şekilde tasarlanmıştır

 • COBIT Çerçevesi, COBIT’intanımı ve temel prensipleri
 • COBIT 4.1 ve COBIT 5 Süreç Referans Modeli
  • Yönetişim
  • Planlama ve Organizasyon
  • Tedarik ve Uygulama
  • Hizmet Sunumu
  • İzle ve Değerlendir
 • COBIT için Güvence Metodolojisi
 • COBIT Tabanlı Örnek Güvence Çalışması
 • COBIT ile Olgunluk Değerlendirme
 • COBIT için Bilgi Güvenliği Çerçevesi
 • COBIT ve diğer standartlar

Hali hazırda BT denetimi / iç kontrolü gerçekleştirmekte olan veya bu konularla ile ilgilenen iç denetçiler, iç kontrol ve risk yönetimi çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!