Sigortacılık Teknik Karşılıkları: Türkiye Mevzuatı-IFRS4- Solvency 2
Sigortacılık Teknik Karşılıkları: Türkiye Mevzuatı-IFRS4- Solvency 2

Eğitim programı kapsamında sigortacılık teknik karşılıklarına ilişkin olarak; öncelikle ülkemiz sigortacılık mevzuatında yer alan uygulamaların anlatılması, son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve amaçları hakkında bilgi verilmesi, TFRS 4 ve IFRS 17 kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve Solvency 2 uygulaması kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve katılımcıların bakış açısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 
  • Türkiye sigortacılık mevzuatında teknik karşılıklar
  • Mevzuatta yapılan değişiklikler: Yeni DERK hesaplama yöntemi, Muallak Tazminat Karşılığında iskonto uygulaması, Riskli Sigortalılar Havuzunun teknik karşılıklardaki etkisi
  • Sigortacılık teknik karşılıklarının TFRS 4 kapsamında değerlendirilmesi
  • IFRS 17 ile beklenen değişiklikler
  • Solvency 2 öncesi AB uygulamaları
  • Solvency 2: En iyi tahmin yaklaşımı
 

Solvency 2: En iyi tahmin yaklaşımı

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin muhasebe, finansal raporlama, aktüerya ve hasar birimlerinin çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!