Bedeni Bir Zarar ile Sonuçlanan Sigorta Poliçelerinin Hukuken İncelenmesi
Bedeni Bir Zarar ile Sonuçlanan Sigorta Poliçelerinin Hukuken İncelenmesi

Eğitim programı ile, bedeni  zararları güvence altına alan sigorta poliçelerinin teminat yapısı ile hasar vakalarının incelenmesi; Genel Şartlar, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuat kapsamında ortaya çıkan yargı kararları dikkate alınarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

  • İşveren Mali Mesuliyet Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Hekim Sorumluluk Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Ferdi Kaza Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları

Hayat Dışı Sigorta Şirketleri,Acenteler, Avukatlar, BrokerlerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!