Sigorta Şirketlerinde İç Denetim  (Finansal Tablolar ve Faaliyet Denetimi)
Sigorta Şirketlerinde İç Denetim (Finansal Tablolar ve Faaliyet Denetimi)

İç denetim faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, etkin bir iç sistem ve denetime sahip şirket olunması için katılımcıların yetkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

  • İç Denetim Mevzuatı
  • Finansal Tabloların Denetimi 
  • Faaliyet Denetimi
    • Üretim Politikalarının Denetimi
    • Reasürans Politikalarının Denetimi
    • Hasar Politikalarının Denetimi

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin iç denetim birimi çalışanları, grup denetçileri, iştiraki olan banka çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!