Hayat Sigortası Şirketlerinde Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi
Hayat Sigortası Şirketlerinde Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi


Eğitim ile birlikte katılımcıların,

 • Ürün kavramı 
 • Farklı bir ürün geliştirirken izlenen süreç
 • Ürün İş Planı (Business Case) hazırlama becerileri
 • Ürün izleme ve gözden geçirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yerler

Konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
 

 • Ürün Kavramı
  • Ürün nedir?
  • Ürünlerin özellikleri
  • Ürünlerin sınıflandırılması
  • Ürün ve marka
  • Ürün kavramı açısından hayat sigortaları
 • Ürün Yönetiminin Fonksiyonları
  • Ürün stratejileri oluşturma
  • Yeni ürün geliştirme
  • Ürün hayat döngüsü takibi
  • Paydaşlarla ilişkiler
 • Hayat Sigortası Ürünleri
  • Ölme Koşuluna Bağlı Sigortalar
  • Hayatta Kalma Koşuluna Bağlı Sigortalar
  • Ertelenmiş Sigortalar
  • Annuiteler (İratlar)
  • Karma Sigortalar
  • Yatırım Bileşenli Sigortalar

Sigorta, Reasürans Broker şirketlerinin Pazarlama, Satış, Ürün Yönetimi ekiplerinde çalışanlar Platformunuzu seçin ve Paylaşın!