Sigorta Satışında Müşteri Yönetimi ve Çapraz Satış Yaklaşımları
Sigorta Satışında Müşteri Yönetimi ve Çapraz Satış Yaklaşımları
 • Sigorta satışında müşteri davranışlarının incelenmesi ve müşterinin hizmet boyutundaki yerinin değerlendirilmesi
 • Etkin satış süreçlerinin ve her bir aşamasının satış artırıcı etkisinin anlaşılması
 • Çapraz satışın müşteri artışına etkisinin değerlendirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve bunun çapraz satış için öneminin anlaşılması
 • Sigorta ürünlerinin çapraz satış uygulamalarıyla değerlendirilmesi
 • Sigorta Satışında Hizmetin Bir Bütün Olarak Sunumu
 • Sigorta Satışının, Hizmetin 5 Boyutunda Değerlendirilmesi
 • Müşterilerin Satın Almasını Etkileyen Faktörler
 • Etkin Satış Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Çapraz Satış Nedir? Sigorta Satışı İçin Kavramsal Yaklaşım
 • Çapraz Satış İçin Müşteri İlişkiler Yönetiminin(CRM) Önemi
 • CRM Etkinlikleri Ve Hedef Belirleme
 • Sigorta İçin Müşteri Veri Tabanının Değerinin Artırılması
 • Müşteri İlişkiler Yönetimi Türleri-Analitik Ve Operasyon Crm’ İn Önemi
 • Sigorta Satışında Çapraz Satış Yaklaşımları
 • Çapraz Satış İçin Yeni Kavramların Oluşturulması Ve Yorumlanması
 • Müşteri Bölümlendirmesi Nedir? Bölümlendirme De Dikkate Değer Faktörler
 • Müşteriye Değer Katmak Ve Çapraz Satış Da Değerin Önemi
 • Satış Ve Çapraz Satış İçin Hedef Belirleme 
 • Satış Artırıcı Ve Pazarı Büyütme Yaklaşımlarında Çapraz Satışın Değerlendirilmesi
 • Satış yetkilileri
 • Satış uzmanları
 • Satış destek birimleri     
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!