Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülükler
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülükler

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Tedbirler Yönetmeliği gereği Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri ile Brokerler yükümlü olarak sayılmaktadır. Eğitim kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren yükümlülerin yükümlülüklerinin anlaşılması, sigortacılık sektöründe deneyimlenmiş aklama ve terörizmin finansmanı vakıaları hakkında bilgi verilmesi ve uyum denetimleri ile ilgili önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

SİGORTA VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR VE DENETİMİ

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanı Kavramsal Çerçeve
  • Kara Para ve Kara Para Aklama
  • Terörizmin Finansmanı
 • Suç Gelirlerinin Aklanması Yöntemleri
  • Suç Gelirinin Aklanma Aşamaları
  • Suç Gelirinin Aklanmasında Kullanılan Yöntemler
  • Sigortacılık Uygulamasına İlişkin Örnekler (FATF, APG ve MONEYVAL ve IAIS Tipolojileri)
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Mevzuat
 • Ulusal Mevzuat
  • 5549 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kanun
  • Uyum ve Tedbirler Yönetmeliği
  • 5,7 ve 13 Sıra No’lu Tebliğler
 • Uluslararası Mevzuat
  • FATF Tavsiyeleri
  • IAIS Düzenlemeleri (ICP 22, 2004 5 Nolu Tavsiye ve 2013 Uygulama Rehberi)
 • Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri İle Sigorta Ve Reasürans Brokerlerinin Yükümlülükleri (Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele Yöntemleri)
 • Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
  • Kimlik Tespiti
  • Başkası Adına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
  • Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
  • Gerçek Faydalanıcının Tanınması
  • Üçüncü Tarafa Güven İlkesi
  • Basitleştirilmiş Tedbirler
  • Sıkılaştırılmış Tedbirler
  • Müşterinin Tanınmasına İlişkin Uygulama Örnekleri
 • Şüpheli İşlem Bildirimi
  • Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi
  • Şüpheli İşlem Bildiriminde Tutar, Süre ve Usul
  • Şüpheli İşlem Uygulama Örnekleri
 • Bilgi ve Belge Vermeye İlişkin Esaslar
 • Uyum Programının Oluşturulması
  • Kurum Politikası ve Prosedürleri
  • Risk Yönetimi
  • İzleme ve Kontrol
  • Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi
  • Eğitim
  • İç Denetim
  • Risk Bazlı Yaklaşım ve Risk Yönetimine İlişkin Uygulama Örnekleri (İngiltere Uygulaması)
 • Mevzuata Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar ve Zamanaşımı

Şirketlerin müşteri yönetimi, pazarlama, hukuk/uyum ve konu ilgili diğer departman çalışanları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!